W dawnych czasach, za rozwój oprogramowania odpowiedzialny był Admin. Człowiek, który miał na głowie ogrom obowiązków. Na tyle było ich dużo, że przez to tworzyły się pewne bariery, utrudniające kontakt pomiędzy nim a zespołem mu podległym. Obecne czasy pokazały, że na szczęście można to zmienić.

Nowe rozwiązania dopasowane do współczesnych czasów

DevOps Service są odpowiedzią na to, aby móc chociażby poprawić komunikację, od której tak dużo zależy w obecnych czasach. Development and Operations ( w skrócie DevOps) to człowiek, specjalista, którego zadaniem jest nie tylko wdrożenie poszczególnych aplikacji, ale także doskonała znajomość procesów ich wdrożenia. 

Zadania dla DevOps

DevOps Consulting Services, które zapewniane są m.in. przez 10Clouds, dedykowane są dla kilku obszarów, jakie znaleźć można w każdej firmie. Chodzi dokładnie o:

  • Infrastructure as Code – pełną automatyzację procesów, które mają doprowadzić do ograniczenia ilości błędów, jakie wynikają z działania człowieka. Do automatyzacji może dochodzić m.in. za pomocą takich narzędzi, jak Terraform, Ansible.
  • przygotowanie stanowisk pracy dla osób, które w jednym momencie będą odpowiedzialne za rozwój, testy, a także za wdrożenia w świecie deweloperskim i na produkcji.
  • sprawnie odbywającą się komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
  • Proces Continuous Integration – proces polegający na wdrożeniu oprogramowania. Wykonywany jest on przy pomocy takich narzędzi, jak Jenkins, CircleCI, GitHub.
  • dobór odpowiednich narzędzi, dzięki którym wdrożenie procesu oprogramowania będzie przebiegać zdecydowanie szybciej. Do tego używa się takich narzędzi, jak kontenery Dockera, Sonar, Elastic Search, a takze bazy danych, repozytoria artefaktów.
  • szybką reakcję na występujące anomalię.

Specjalista od DevOps

DevOps Consulting Service polecane są dla każdego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, w jakiej dokładnie ono branży działa. Dlaczego? Ponieważ specjalista od DevOps w znaczący sposób poprawia jakość oprogramowania. Nie można również zapomnieć o tym, że sam proces wdrożenia jest zdecydowanie szybszy. A to za sprawą lepszego przeszkolenia pracowników podległych. Dzięki swojej wiedzy typowo skupiają się oni już na oferowanym oprogramowaniu. DevOps będzie czuwał również nad bezpieczeństwem rozwiązań, jakie dostarczane są do firmy. Często rola DevOps kojarzona jest z ochroniarzem, dlatego używa się sformułowania DevOpsSec od ang. “security”. 

 

Comments are closed.